Senin, 18 Maret 2019

Daftar kitab-kitab Hikmah dan jual flash disk isi kitab – kitab Hikmah


Khasanah kitab-kitab yang dimiliki umat islam sangat banyak, orang – orang barat sering mempelajari kitab-kitab klasik karangan umat islam terutama tentang ilmu gaib, ilmu hikmah, ilmu perbintangan, ilmu pengobatan dll.  Selama bertahun-tahun sy kumpulkan kitab-kitab tersebut hanya sebatas untuk pengetahuan saja dan hanya sebagian saja yang dipelajari. Karena untuk mempelajari seluruh isi dari kitab tersebut butuh waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Bagi para pencinta ilmu Hikmah dan ilmu gaib, para penerbit buku dan kitab, para santri dan ustadz, pengurus padepokan dan pesantren, kami telah menyediakan kitab-kitab klasik tersebut dalam bentuk flash disk. Semua kitab – kitab di bawah ini berbentuk Microsoft office, pdf dan rar atau gambar, di simpan di dalam flash disk berukuran 8 GB – 16 GB dan 32 GB.

 Isinya Di bagi dalam 7 kategori diantaranya :

1. kitab Aurod dan Hizib dari berbagai tareqat
2. kitab karangan para wali dan para ulama
3. kitab kumpulan amalan doa, dzikir, wirid dan shalawat.
4. kitab ilmu Hikmah, ilmu khadam, ilmu  aufak, ilmu huruf dan ilmu gaib
5. kitab ilmu perbintangan atau falakiyah
6. kitab ilmu pengobatan
7. kitab ilmu sihir

Semua kitab berbahasa arab gundul dan ada beberapa kitab yang sudah pakai harkat.  Harga masing – masing flash disk :

a.      Harga flash disk paket l :  700 rb.  ( isi sekitar 300 kitab + sudah termasuk ongkir).
b.     Harga flash disk paket ll : 900 rb. (  isi sekitar 300 kitab + sebagian terjemahannya).
c.      Harga flash disk paket III : 5 jt.  ( isi sekitar 300  kitab lebih + file buku – buku keilmuan + sebagian terjemahan + sudah termasuk ongkir ).Kitab – kitab yang sudah diterjemahkan yaitu :

Al Ajnas, Syamsul Ma’arif kubra, Mambau ushulul hikmah, Sirrul jalil fi khawasi hasbunallohi wa ni’mal wakil, Mujarobat Daerobi kabir, Syumusul anwar wa kunuzul asror alkubra, Al Aufaq, Jawahirul khomsah, Abu Masyar alfalaky, … dll.

buku – buku keilmuan :

buku ilmu Hikmah, ilmu khadam, ilmu aufak, ilmu gaib, ilmu kesaktian, ilmu pengasihan (pelet), ilmu tenaga dalam, ilmu pengobatan, ilmu kasab, ilmu terawangan, ilmu tarik pusaka, … dll.

Selain Dalam bentuk flash disk ada juga yg berbentuk kitab dan buku. Harganya beda lagi. Untuk pemesanan kitab dan flash disk silahkan hubungi nomor ini:


Nama : Muhamad sanusi.
Alamat : 
Sukaregang. Jln. Gagak lumayung. Gang. Mesjid jami 1. No : 1376.
Kota wetan. Garut. Jawa barat.
No. hp / wa : 085 294 131 936 – 089 7777 4547
Bila telpon tidak aktif hp lagi di cas, hubungi lewat sms.

Urutan – urutan kitabnya :


1.     Kumpulan kitab Aurod-Aurod dan Hizib-Hizib

1.kitab Aurod  Shufiyyah. (pdf).
Kitab ini berisi aurod dan hizib dari tareqat rifaiyyah, syadziliyyah dan tijaniyyah.

2. kitab Aurod Hizib Dasuqiyyah. (word)
Kumpulan aurod dan Hizib Syeikh Ahmad Ad Dasuqi ra
- kitab Aurad tareqat Burhaniyah Dasuqiyah

3.kitab Aurad Hizib syadziliyyah. (pdf).
Berisi kumpulan aurod dan Hizib syeikh Abu hasan as syadzily ra, nama-nama kitabnya :
- kitab Nafahatul aliyyah fi aurad syadziliyyah
- kitab Aurad tareqat stadziliyyah.
- kitab Anwarul ‘imraniyyah fi Aurad wa Ahzab syadziliyyah.
- Durarun naqiyah fi tahdzibi aurad tareqat syadziliyah.

4. kitab Aurod Hizib Idrisiyyah. (ms word).
Berisi aurod dan hizib dari tareqat idrisiyyah ahmadiyyah

5. kitab Aurod Hizib khalwatiyyah. (pdf).
Berisi kumpulan aurod dan hizib dari tareqat khalwatiyyah
-kitab Majmu Aurad Tareqat khalwatiyah – sayyid mushtofa bakry, berisi 136 aurad dan Hizib

6. kitab Aurod Hizib Naqsyabandiyah.
mafaatihul hadhrah ilahiyyah fi aurad tharekat naqsyabandiyyah kholidiyyah
Kitab Majmu’atul Ahzab – Bahaudin Naqsyabandy berisi 617 aurad dan Hizib.
Berisi kumpulan doa, aurad dan hizib dari Syeikh Bahaudin Naqsyabandy qs

7. kitab Aurod Hizib Qodiriyyah. (qodiriyyah wan naqsyabandiyyah).
kunuzun nuraniyyah min aurad Qodiriyyah
Berisi kumpulan aurod dan hizib syeikh abdul qadir jaelani ra

8. kitab Aurod Hizib Rifaiyyah. (ms word + pdf)
- Majmu jami’ fi Ahzab wa aurad tareqat Rifaiyyah
- sadatu rifaiyyah kitab Asrar wa Ahzab syeikh Ahmad Rifa’I ra
Berisi kumpulan aurod dan hizib syeikh ahmad kabir ar rifa’I ra

9. kitab Aurod Hizib Tijaniyyah.
Ahzab wa Aurad tijani berisi 192 aurad dan Hizib.
Kumpulan aurod dan hizib dari tareqat tijaniyyah

10. kitab Aurod Hizib Ibnu Arobi.
Majmu’atul Ahzab ibnu Arobi :
Berisi 609 kumpulan doa, aurad dan hizib syeikh ibnu arabi ra

11. kitab Aurod Hizib Sanusiyyah
Berisi tentang tareqat sanusiyyah dan aurod serta hizib.

12. Kitab Dalail khairat. (pdf + kitab).
Berisi kumpulan shalawat, doa dan hizib-hizib.

Kitab aurad lainnya :

Kitab Aurad Fathiyyah, kitab aurad tareqat akmaliyah, kitab aurad tareqat burhaniyah dasuqiyah, kitab aurad wa ahzab marwiyah, durratul bahiyah thareqat alawiyah, Qulub-ud Daria (Dua kitabi), majmu aurad tarekat ahmadiyyah, majmu   da'awat al haddad, Al-Durratul -bahiyyah-fi-awrad-tariqa-al alawiyyah,  kitab Aurad albuuni, kitab Aurad syeikh jalaludin Rumi, kitab aurad sahruwardiyah, kitab Aurad ghautsiyah,  kitab Aurad Qudsiyyah, kitab Aurad doa muqoddas, kitab hadhrah, kitab Ahzabul A’zhom dll.


2.     Kitab-kitab para wali dan Ahli tareqat

Al Hikam. (kitab).
Syarah Al Hikam. (pdf).
Ahwan fanani- sattariyah. (pdf).
Al Aqdas – Bahaudin naqsyabandi. (pdf).
Asrarul ilahiyyah. (pdf).
Bughyatul mustafid – tijaniyyah. (pdf).
Ad Durarul asrar. (pdf).
Al Fathur robbani. Syeikh abdul qodir jaelani. (pdf).
Al faedhur robbaniy. (pdf).
Al Futuhul Ghaib. Syeikh abdul qodir jaelani. (pdf).
Al Fuyudhatur rabbaniyyah.
Fitrotul uyun- tijaniyah. (pdf).
Al Gunyah li thalabi thariqil haqq. Syeikh Abdul qodir jaelani. Juz 1-2. (pdf).
Hadaiqul waridiyyah – naqsyabandiyyah. (pdf).
izahatus sattar - tijaniyyah - izaha sitar. (pdf).
Jala Al khatir – qadiriyyah. (pdf).
Jam’u fawaid. (word).
Jawahirul ma’ani wa bulughil a’mani. (Pdf dan kitab)
Zawiyah- syeikh tijani. (pdf).
Jaami’ul asror – imam ghazali. (pdf).
Jami’ karomatul auliya. (pdf).
Jaami’us tsanaa’. (pdf).
Jawahirul ma’ani. (kitab).
Kimya sa’adah- imam ghazali.(pdf).
Kasyaful asrar qur’an. (pdf).
Kitabul Hujub -  ibnu arobi. (pdf).
Kitab ma’rifat- ibnu arobi. (pdf).
Kunuujul asroril khofiyyah fi ulumil ghariibah - syeikh habib bin musa ar ridha. (pdf).
Al Kamalat ilahiyyat. Syeikh Abdul qodir jaelani.(pdf).
Kanzun najah was surur. (pdf).
Mafatihul ma’rifat. (pdf).
Masyaariqul Anwar. (pdf)
Mawaqiun Nujum - ibnu arobi. (pdf).
Miskatul anwar- imam gfhazali. (pdf).
Musyahadatul asrar qudsiyyah. (pdf).
Miftahul jinan. (pdf).
Miftahun Najah. (pdf).
Nafhatus sindisiyyah – qadiriyyah. (pdf).
Nurul tahqiq. (pdf).
Rab’ul awal – tijaniyah. (pdf).
Risalatul isyroq. (pdf).
Risalah ibnu arobi fi ilmi ghoib. (pdf).
Sattariyah-as singkili. (pdf).
Syarah dalail. (pdf).
Syarah alfatih. (pdf).
Syarah jauharatul kamal. (word).
Safinatul qadiriyyah. Syeikh abbdul qadir jaelani. (pdf).
Sirrul Asror fi mazhharil Anwar. Syeikh Abdul qodir jaelani. (pdf).
Sir Abhar fi aurad quthb akbar-tijaniyah (pdf).
At Thabaqatul kubra. (pdf).
Tarekat tijaniyah. (pdf).
Tarekat sattariyah Cirebon. (pdf).
Tareqat siddiqiyah. (pdf).
Umdah almu’tajin- tijaniyah. (pdf).
Kitab layang muslimin muslimat. (pdf).
Al Washiyyatul jaliyyah-khalwatiyyah. (pdf).
Zawiyyah sayyid ahmad tijani. (pdf).


3. Kitab – kitab kumpulan doa-doa, shalawat dan amalan wirid

Ad’iyah jami’ah.
Ad’iyah lilmutawafiy.
Ad’iyah munajat qawiyah.
Ad’iyah mutafariqah.
Ad’iyah rabi’ah adawiyah.
Aurad Abah umar. (pdf).
Aurad Ahli sunah wal jama’ah. (pdf).
Abwabul jinan.
Aurod Fathiyyah. (pdf).
Aurod ghautsiyyah. (pdf).
Aurod doa khusus imam Albuuni. (pdf).
Aurad sufiyyah. (pdf).
Aurad syeikh jalaludin rumi. (pdf).
Al Adzkar – imam nawani. (pdf)
Adzkarul arifiin. (pdf).
Adzkar shobah wa masa’. (pdf).
Afdholus sholawat.
Anwarul haq. (pdf).
Al Baldul amin. (pdf).
Ad Du’aul Mustajabah. (pdf)]
Ad Durarus sunniyyah min adzkari nabawiyyah. (pdf).
Afdholus shalawat. (pdf).
Amalan Rajab. (pdf).
Amalul yaum wa lail – ibnu sina. (pdf).
A’malul yaum wa lail – sayyid abdulloh. (pdf).
Anwarul haq. (pdf).
Asrarul Arifiin. (pdf).
Asrorul Basmalah. (pdf).
Asrorun Nafi’ah bidu’a al waqi’ah. (pdf).
Alfu Alfi Hirjun. (pdf).
Da’watu kabir baihaqi.
Dhiyaaus shaalihiin. (pdf).
Doa arwah. (pdf).
Doa kumail. (pdf).
Doa muqoddas. (pdf)
Doa quddsiyyah. (pdf).
Doa surat yasin. (pdf).
Duraru sunniyah. (pdf).
Al iktsirud da’awat. (pdf).
Irsyadul fikri. (pdf).
Istighasah kubra bil  asmail husna. (pdf).

Jami’ul fawaid fi asraril maqashid. (pdf).
Jami’us sholawat. (pdf).
Al kalimut thayyib. (pdf).
Kuliyyat majma’id da’awat alkabir. (pdf).
Kumpulan Ratib. (buku).
Majmu syarif. (kitab).
Majmu aurod imam albuuni.
Majmu mubarok. (pdf).
Mafatihul jinan. (pdf).
Mashobihul jinan. (pdf).
Miftahul jinan. (pdf).
Minhaj al jinan. (pdf).
Miftahul falah. (pdf).
Al mishbahu kaf’any. (pdf).
Mufarrihul qulub wa mufarrijul qulub. (pdf).
Muhajul da’awat. (pdf).
Munajat amirul mukminin. (pdf).
Mufarrijul qulub. (pdf).
Musyabahat ‘asyarah.
Al futuhatur Robbaniyyah alal adzkari nawawiyyah. (pdf)
Al Hishnul hashin bidu’ai yasin. (pdf).
Risalah da’awat islamiyyah . (pdf).
Risalah ismul lathif. (pdf).
Risalah surat wad dhuha. (pdf)
Riyadhul jannah fi adzkari kitabi wa sunnah. (pdf).
Sa’adatud darain. (pdf).
Sarhur shudur bi ad’iyyah matsurah. (pdf).

Shahifatul ‘alawiyyah jami’ah – imam ali bin abi thalib kwa. (pdf).
Shahifatul kazhimiyyah jami’atul ad’iyyah – imam ja’far shodiq ra. (pdf).
Shahifah khamisah sajjadiyyah. (pdf).
Shahifah sajjadiyyah kamilah. (Word).
Sihamul ashobati fi da’wati mustajabah.
Sirrul asrar fi dzkri ala sholati nabiyyil mukhtar.
Tuhfatu dzakirin. (pdf).
Wasayil naafi’ah. (pdf).


4. Kitab Hikmah, falakiyah, ilmu khadam dan ilmu Gaib

Asmaul Husna wa Asroruha. (pdf).
Asmaul husna ma’naha fadhlaha wa du’a biha. (pdf).
Asmaul husna – ibnu arobi. (pdf).
Asmaul husna – imam ghazali. (pdf).
Asmaul husna – an nabulasi. (pdf).
Asmaul husna – istighatsah kubra. (pdf).
Ajaibul qur’an – fakhrur razi.
Bulughul qashdi fi khawasi asmaul husna.
Fadhailul qur’an – ar razi. (pdf).
Khawashul qur’anul karim imam ghazali.
Khawasul qur’an imam ja’far shodiq as.
Khawasul qur’an wa fawaiduhu.
Kasyaful qur’an. (pdf).
Khashaishu wa asrar wa tafsir bimillah. (pdf).
Kahfu  war raqim fi syarhi bismillahir rahmanir rahim. (pdf).

Al Ajnas. (Pdf dan kitab).
Sebuah kitab yang di klaim sebagai karangan dari wazir nabi sulaiman
Al Afariit wal jaan. (zip/rar).
Al Falakiyyah – Abu Masyar alfalaky. (pdf + kitab).
Abu Masyar alfalaky kubro (pdf).
Ajaibul Malakut – abdulloh bin muhamad bin abbas az zahid. (pdf).
Ajaibul Makhluqot wa ghoroibul maujudat. (Pdf).
Al Amlak fi aqsam wad da’awat. (pdf).
Akamul marjan. (pdf).
Aqlam ruhaniyah.
Asma amlak.
Asma sa’at.
Asrarul a’zhom. (rar).
Asrorul alamul jan wa sihri. (pdf).
Asrorul ilahiyyah fi fawaidi wal abwabar ruhani. (pdf).
Asroru wa khofiyyatu fi ilmi ruhani. (pdf).
Asrorul khofiyyah fi ulumir ruhani. (zip/rar)

Asrorul kauniyyah fi ulumir ruhaniyyah. (zip/rar)
Asrorur Robbaniyyah fi fawa’idi ruhaniyyah. (rar/zip).
Asrorul Maktum fi asroril makhzun. (zip/rar).
Bahjatus Saami’in fi taskhiril mulukil jin. (pdf).
Bahrul Anwar wa ma’dinul asror fi ulumir ruhani – syeikh ahmad bin ali albuuni. (pdf)
Al basatin fi istikhdam jin.
Al Bayan- thukhy alfalaky (pdf).

Ad dahab al ibrij. (pdf).
Ad dalaalaatu wadhidaat ala dalail khairat. (pdf).
Ad du’aul ambiya’ was sholihin. (pdf)
Ad da’awatul mustajab imam ghazali. (pdf).
Da’awat ruhaniyah.
Ad Durratul faakhirah- albuuni. (zip/rar).
Ad durratus tsamiinah fi ulumir ruhaniyyah. (pdf).
Ad durrul manzhum wa khalashoti sirril maktum fi sihri wa thalasami wa nujum. (pdf).

Ad durrun manzhum fi ismullohi a’zhom
Ad durrul matsquub fi asroril ghuyub. (pdf).
Ad durrun nazhim fi khawasil qura’nil azhim.
Al Funuunul Afnan fi ajaibi ulumil qur’an. (pdf).
Ghaayatul ghaayaat albuuni. (pdf).
Ghayatul amani fi ma’rifati qawaidil ilmi. (pdf).
Al Ghoroibu wa ajaibul jin. (pdf). 
Habbatul manan. (pdf).
Al Hayatul hayawan alkubra. (pdf).
Husnul Bayan fima qila anil jan. (pdf).
Hidayatul ahyar. (pdf).
Kitab ibrij abdul aziz. (pdf).

Ighosatul lahfan fi taskhiril amlaki wal jan. (pdf).
Ighosatul mazhlum fi kasyfi asroril ulum. (pdf).
Kitab ilmu ghoib fi alamil qodim. (pdf).
Kitab ismu Azhom-thukhy alfalaky. (zip/rar).

Jaami’ul fawaaid fi asrari maqaashid. (pdf).
Jawahirul khomsi. (kitab).
Berisi tentang asma idrisiyyah, aurod, amalan, doa-doa, hiriz dan hizib.
Jawahirul lama’ah fi istikhdhari mulukil jin fi waqti was sa’ah. (pdf dan kitab).

Kitab nabi Daniel. (pdf).
Al kabariit fi ikhraji afariit. (pdf).
Al khaghidiyah fi asrari ruhaniyah.
Kasyful asrar nuraniyyatil qur’an. (pdf).
Kasful asror qasimy fi ilmi kimiya simiya limiya rimiya himiya. (pdf).
Kasful ma’ani an sirril asmail husna. (pdf).
Al kibrit al ahmar – sayyid muhyiddin ibnu arobi. (pdf ).
Khazanatul ahraz. (pdf).
Khazinatul asror. (pdf dan kitab).
Khazanatul asror fil khutumi wal adzkar. (pdf).
Khaziinuhul asror wa kasyaful akhfa – syeikh bahauddin muhamad naqsyabandiy. (pdf).
Kawakibul lama’ah fi taskhiri mulukil jin fi waqti wa sa’ah. (pdf dan kitab).
Kunuzul hasin.
Kunuzul mu’zimin . (rar).
Laqthul marjan fi ahkamil jaan. (pdf).
Al lu’lu’ wal marjan fi taskhiril mulukil jan. (pdf)

Mafatihul ghaib. (pdf).
Mafatihul ulum. (pdf).
Majmu qosam wa ad’iyah.
Mambau ushulul hikmah. (pdf dan kitab + terjemahan sebagian).
Al mandal wa khatam sulaiman.

Mujarobat Asrarul Batiniyah.
Mujarobat Baqiriyah. (pdf).
Mujarobat Buyuuti fi thibbi matsbuut min  ashif bin barkhaya.  (pdf).
Mujarobat Daerobi kabir. (kitab + terjemahan).
Mujarobat imamiyah fis syifa’i bil qur’ani wad du’a. (pdf).
Mujarobat Nabawi fi thibi ruhani. (pdf).
Mujarobat ibnu sina. (zip/rar).
Mujarobat ibnu haji. (rar-manuscrift).
Mujarobat ibnu jabrin.
Mujarobat jami’ masyayih.
Mujarobat ghozali. (pdf).
Mujarobat khalifah sayidina ali kaw.
Mujarobat mamduh.
Mujarobat manu’ah.
Mujarobat masyasyih azhim.
Mujarobat Nawadir.
Mujarobat Ruhani. (pdf).
Mujarobat Ruhaniyah qawiyah.
Mujarobat ruhani min khazanati maghribiyyah. (pdf).
Mujarobat Shohihah.
Mujarobat sidi jazar.
Mujarobat Syeikh.
Mujarobat syeikh abdul wahhab.
Mujarobat syeikh basyir.
Mujarobat Syeikh Sanusi. (pdf).
Mujarobat Syeikh Riyadh.

Mursyidul ihsan. (pdf).
Mu’tsiratul khafiyyah fi ulumir ruhaniyyah. (pdf).
Majmu’ah ibnu sina fi ulumir ruhani alkubra. (kitab).
Majmu lathif – imam ghazali. (pdf).
Al Mukhtar fi kasyfil asrar. (zip/rar).
Mawahibur Robbaniyyah fi ulumir ruhaniyyah. (zip/rar)
Minhajul Haniif fi ma’na ismihi lathif. (pdf).
Nafahat miskiyyah fi syarah asma idrisiyyah – syihabuddin sahruwardiyyah. (rar).
Nihayatul amal fi ilmi ramli. (pdf).
Nurur Robbani fi ilmir ruhani. (zip/rar).

Al Qoulul mubin fi khawashi wad da’awati surati yasin. (zip/rar).
Al Qorin war riyadhoh ruhaniyyah. (pdf).
Qaabidhul arwah.
Qohirul arwah. (pdf).
Qomarul Aqmar. (zip/rar).
Qobasul anwar wa jami’ul asrar. (pdf).
Qur’atul imam ja’far shodiq. (pdf).

Risalah hikmiyyah fi asrari ruhaniyah. (pdf).
Roudhoh sindisiyyah fi asma idrisiyyah sahruwardiyyah. (pdf).
Kitab simiyya – ibnu sina. (pdf).
Kitab sulijan . (pdf).
Kitab syarah asma idrisiyyah. (zip/rar).
Kitab syarah ismul azhom albuuni. (pdf).
Kitab syarah jaljalut – imam ghazali. (pdf).
Kitab syarah al ‘uhuudus tsalatsah fi birhatiyyah - albuuni. (zip/rar).
Syamsul Ma’arif sugra (wusto)- (pdf).
Syamsul Ma’arif kubra. (pdf + kitab + terjemahan sebagian).
Syamsul ma’arif kubra. (kitab asli klasik tulisan tangan syeikh albuuni, pdf).
Syumusul anwar wa kunujul asror alkubra . (pdf dan kitab).
Sirrul jalil fi khawasi asma thahathil. (pdf).
Sirrul jalil fi khawasi hasbunallohi wa ni’mal wakil. (kitab).
Sirrul Asror fi istikhdharil jin wa shorfil ‘ummar. (kitab).
Sirrul Asror fi tawashuli ruhaniyatil qur’an. (pdf).
Sirrul Maktum fi ismu a’zhom.
Sirrul mustatir fi ulumil gharibah. (pdf).
Sir qothi’ azhar wa saefi lami’ akbar – imam ghazali. (pdf).
Sirrul Robbani fi jauharotil ‘ahdi sulaimani. (zip/rar).
As sahmu saaib- syeikh ruhani. (zip/rar).
Kitab sulijan. (pdf).
Tafsir mimpi. (pdf).
Tajul muluk melayu. (kitab).
Tajul muluk bidurrotil anwar. (kitab).
Tuhfatur radhawiyyah fi mujarobat imamiyyah. (pdf).
Tuhfu jauhariyyah fi ulumir ruhaniyyah. (pdf).
Ulumul gharibah – syeikh habib musa ar ridha. (pdf).
Al ulumul gharibiyyah fi simiyya wal himiyya wal limiyya. (pdf).
Wiqayatul insan minal jinni wa syaithan. (pdf).
Kitab zamanul ghabir fi ilmi ruhani. (pdf).


5. Kitab ilmu perbintangan (ilmu nujum), ilmu huruf dan ilmu wafaq (25 kitab)

Al Aufaq – imam ghazali.  (Pdf dan kitab).
Ahkamul hakim fi ilmi tanzim. (pdf).
Aqlamur ruhaniyyah. (pdf).
Asrarul huruf. (pdf).
Asrarul khofiyah fi qira’at falakiyah. (pdf).
Al jaffar. (pdf).
Al Bahjatul Afaq fi ilmi Aufaq (zip)
Al Bidayatu wan Nihayah juz 1-2. (pdf).
Faelasuf yunani abu masyar alfalaky. (pdf).
Jauharul kusyuf fi sirril huruf. (pdf).
Kitab ja’far jami’. (pdf).
Kitabul Aufaq. (zip/rar).
Kotak Ibrahim. (pdf).
Kitab ibnu haji kabir - at tilmisani. (pdf).
Kasyaful asrar. (pdf).
Kasyaful maktum fi thali’I wa ramli wa nujum. (pdf).
Kawakibud duriyyah. (pdf).
Kitab Majesthi jami’u ilmu nujum. (pdf).
Kitab Madinatu thalasamin.
Mad hisyul albab fi asrari huruf wa hisab. (pdf).
Mafatihul ghaib. (pdf).
Qawaidul a’dadi wal huruf. (pdf).
Sirrul mazruf. (pdf).
Tartibu da’awat- albuuni. (pdf).
Tibbur ruhani lil jismi insani fi ilmi harfi. (pdf).


6. kitab ilmu pengobatan

Asrorul ilaju ruhani. (pdf).
Amradhul jinsiyyah. (pdf).
Kitab Basatin fi amrodhi nisa’. (pdf).
Ad Dawa’ud dawa’. (pdf).
Laqtul marjan. (pdf).
Al Qonun – ibnu sina. (pdf).
Ar Rohmah fi tibbi wal hikmah – imam albuuni. (pdf).
Ar Rohmah fi tibbi wal hikmah- imam suyuty. (kitab).
Shofwatul bayan. (pdf).
Shorimul batar. (pdf).
Syifaul ilal. (pdf).
Syifaul insan min adayil jin wasyaithon. (pdf)
Syifaur robbaniyyah. (pdf).
Tashilul manafi’. (pdf).
Thuruqul hisan fi ilaji amrodhi wal jan -  wahid bin abdus salam baali. (pdf).
Thibbul quluub. (pdf).
Tibbun nabawi. (kitab).
Thibbur ruhani –imam ghozali. (pdf + kitab).


7. Kitab sihir

 Ingin tahu tentang isi kitab2 sihir, yang sebagian dikarang oleh drs. Ustadz abdul fatah toha alfalaky. Isinya tentang sihir pelet, guna-guna, santet, ilmu sulap, cara manggil jin kafir, setan dan iblis. Berikut ini nama kitab-kitabnya :

Kitab asrorul sihri
Sihru ‘amani
Sihru abyadh. (zip/rar).
Sihru anwar
Sihrul arnab al azhim
Sihrul ‘ajib fi jalbil habib
Sihrul aswad

Sihrul ahmar. (zip/rar).
Sihrul ‘azhim. (zip/rar)
Sihrul  asyaq fi jalbil musytaq. (pdf).
Sihrul babili
Sihrul barnukh. (pdf).
Al Basasatin fi istikhdhori jin wa ruhi syayatin. (pdf).
Kitab yang menerangkan cara menghadirkan jin dan setan.
Sihrul dujaja
Sihru fir’aun- sihru aswad
Sihru halal. (pdf).
Sihru harut marut 1-3. (zip/rar).
Kitab ini menerangkan ilmu sihir yang di ajarkan malaikat harut dan marut, ilmu sulap seperti sulap kartu, koin, hipnotis, atraksi2 sulap,  dll.
Sihru iblis.
Sihrul kahhan fi khudhuril jan. (pdf).
Sihrul mukhtar. (zip/rar)
Sihrus syayathin wa ifrit.
Kitab sihir ja’far. (demonology versi Arabic magic ). (pdf).


Kitab – kitab lainnya :

Akamu marjan fi ahkami jaan. (pdf).
Hayatul hayawan. (pdf).
Kitab hermes al hakim . (pdf).
Kitab Ar Ruh. (pdf).
Dan masih banyak lagi kitab2 lainnya.


Keterangan :
Semua kitab berbahasa arab gundul dan ada beberapa kitab yang sudah pakai harkat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar